pressmeddelande-enkopings-kammarkor-rockar-loss-i-varkonsert_190522