Grattis Stefan Parkman

Kören gratulerar Stefan Parkman som i sommar fått den kungliga medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som kördirigent.

Stefan ledde Enköpings Kammarkör under åren 1979–1982. Idag innehar han Eric Ericson-professuren i kördirigering vid Uppsala universitet. Han är även dirigent för Uppsala Akademiska kammarkör samt är ofta gästdirigent internationellt med engagemang i bland annat Berlin, Hamburg, München, Amsterdam, Paris, London och New York.

Ett välförtjänst grattis säger vi till vår vän och tidigare körledare!